Dette er en matematisk skattejagt 

 

Svar på disse 5 første spørgsmål, og lad dine svar bestemme den næste side, du skal ind på 

 

svarer du f.eks, A i den første, C i den anden, E i den tredie, B i den fjerde og B i den femte, 

så går du ind på siden  

www.anderswamsler.dk/skattejagt/ACEBB.html 

og finder 5 nye spørgsmål. o.s.v. 

og efter at have svaret 20 spørgsmål rigtigt, så venter skatten på dig 

(for at finde skatten efter fjerde bane, tastes bare bogstavkombinationen og ikke .html ) 

 

 

1. Hvis papirservietten vist i midten foldes ud, fremkommer den hele serviet, som vist på figuren til venstre. Hvis vi klipper i den sammenfoldede serviet, som vist til højre, inden den foldes ud, hvor mange huller vil der så være i den udfoldede serviet ? 

Image 

A) 0 

 

B)  2 

 

C)  4 

 

D)  5 

 

E)   8 

2. Her er fire ord i en hemmelig kode: 

% @ &           ! $ &        ∑ ∇ !         @ % ∑ 

 

   Du får at vide, at de fire ord hedder BAS, OLE, ABE og SKO. 

 

    Du ved dog ikke, hvilket af ordene, der betyder hvad 

 Hvad står der her ?            ∑ ! $       

A)    SOL 

 

B)    BOA 

 

C)    LOK 

 

D)    BAL 

 

E)     LAS 

3. Blandt de 20 elever i Maries klasse er der 12. der har været i Italien og 13, der har været i Spanien. 

 

    4 af eleverne har hverken været i Spanien eller i Italien. 

 

    Hvor mange elever har både været i Spanien og i Italien ? 

A)  8 

 

B)  9 

 

C)  10 

 

D)  12 

 

E)   13 

4.  En kegle med radius 60 cm og højde 80 cm skal ind gennem en kvadratisk vinduesåbning. 

 

     Hvad er sidelængden i det mindste brugbare vindue blandt de nævnte ?  

Image 

A)  80 cm 

 

B)  100 cm 

 

C)  120 cm 

 

D)  140 cm 

 

E)   160 cm 

 

5.  Anton er yngre end Bo 

 

     Dan er ældre end Esben 

 

     Carl er yngre end Dan 

 

     Esben er yngre end både Carl og Bo 

 

     Bo er ældre end Carl 

 

       Hvilken af drengene er ældst ? 

 

A)  Anton 

 

B)  Bo 

 

C)  Carl 

 

D)  Dan 

 

E)  det kan ikke besvares ud fra de givne oplysninger 

 

Indtast din svar kombination som anvist øverst på siden 

Hvis du har fundet de rigtigs svar, så ryger du direkte ind på anden bane 

--  ellers må du forsøge at rette dine fejl - eller opgive!